2016.07.26., kedd Anna, Anikó

Legyen a kezdőlapom


akadálymentes változat

Hírek menü

Önkormányzati választás 2014
Járási hírek
Önkormányzati, települési hírek
Önkormányzati törvénytár
Közlemények
Belföld
EU hírek
Esélyek és lehetőségek
Időközi önkormányzati választások
Társadalmi felelősségvállalás
Polgármester Akadémia
Önkormányzati választás 2010
Önkormányzatok a régiókban - kereső
Legyen hírszolgáltatónk

Képgaléria
Képgaléria megtekintéséhez kattintson ide

Befejeződött a TÖOSZ regionális vitasorozata

Képgaléria megtekintéséhez kattintson ide

ÁSZ szeminárium 2011.04.07.

Képgaléria megtekintéséhez kattintson ide

Nemzeti Szociálpolitikai Konzultáció 2011.04.05.

Képgaléria megtekintéséhez kattintson ide

Az Európa Tanács delegációja a TÖOSZ-ban (2011.05.31)

Képgaléria megtekintéséhez kattintson ide

Bencsik János az energiastratégia tervezetéről (2011.06.01)

Képgaléria megtekintéséhez kattintson ide

TÖOSZ tisztújító küldöttgyűlés 2011.03.29.

Képgaléria megtekintéséhez kattintson ide

TÖOSZ főrum Mezőkeresztesen 2011.06.07

Képgaléria megtekintéséhez kattintson ide

MOSZ konferencia: egészségügyről, közoktatásról (2011.03.17)

Képgaléria megtekintéséhez kattintson ide

KÖSZ küldöttgyűlés Sümegen - 2011. május 4-6.

Videógaléria
Videó megtekintéséhez kattintson ide

Megkezdődött a TÖOSZ tisztújítása

Videó megtekintéséhez kattintson ide

Erősek vagyunk, mert valós érdekeket képviselünk

Régiók

Dél-alföldi
Dél-dunántúli
Észak-alföldi
Észak-magyarországi
Közép-dunántúli
Közép-magyarországi
Nyugat-dunántúli
Balatoni Fejlesztési Tanács
Balatonföldvári

Médiaajánlat


European Twinning

MTI hírfelhasználó

Magyarország alaptörvénye

Magyary program

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

hirdetés

hirdetés

Önkormányzati törvénytár

A törvényesség biztosításának jelentőségéről

2009.02.24. - utolsó frissítés: 2009.02.24. 9:00
hírforrás: ÖN-KOR-KÉP

Januártól megkezdték működésüket a regionális államigazgatási hivatalok, amelyek a megszűnő közigazgatási hivatalok jogutódjaiként működnek ezentúl, de a közigazgatási hivataloktól eltérően a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését nem láthatják el...

A törvényességi ellenőrzésre hatáskörrel rendelkező szerv jogállását ugyanis az Országgyűlésnek kell kétharmados törvénnyel szabályoznia, a téli ülésszak végéig azonban nem döntött arról a parlament.

A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről szóló 318/2008. (XII.23.) kormányrendelet értelmében a regionális államigazgatási hivatalok működése továbbra is szorosan kapcsolódik a helyi önkormányzatok tevékenységéhez, hiszen szociális és gyámhivatali, állami főépítészi, építés-felügyeleti feladatokat látnak el, a közigazgatási hatósági eljárásban másodfokú fórumként működnek, stb. Ezen hivatalok azonban jelenleg nem kezdeményezhetik az általuk tapasztalt jogszabálysértés orvoslását a helyi önkormányzatoknál.

A nemzeti és közösségi jogszabályok folyamatos változása így arra készteti a helyi önkormányzatokat, hogy meghatározott időszakonként - meghatározott szempontok szerint – saját maguk vizsgálják felül rendeleteiket. Ezen munkát részben szakembereik, bizottságaik útján végzik, de számos esetben alkalmaznak külső szakértői céget is. Ez a munka most, a közigazgatási hivatalok törvényességi ellenőrzési tevékenységének megszűnésével kiemelt jelentőséget élvez.

A helyi önkormányzati rendeletek nemzeti jogszabályokkal való harmonizációjának biztosítása mellett az uniós tagságból adódó jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése is jelentős mértékben érinti a helyi önkormányzatokat. Szükséges megemlíteni, hogy a helyi önkormányzatok e tekintetben a „kormányzás részeként” kezelendők, vagyis ha valamely önkormányzati rendelet nincs összhangban a közösségi jogszabályokkal, akkor a Kormány felel. Erre való tekintettel is fontos a folyamatos „kontroll”.

A felülvizsgálatok során kiemelt figyelmet kell fordítani a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv (a továbbiakban: Szolgáltatási irányelv) rendelkezései érvényesülésének vizsgálatára.

Azon önkormányzati rendeletek tartoznak az irányelv tárgyi hatálya alá, amelyek tartalmaznak valamely szolgáltatásra, szolgáltatóra, vagy szolgáltatást igénybevevőre vonatkozóan engedélyezési eljárást (pl. telephely-engedély), vagy más – a szolgáltatás tartalmát érintő – korlátozást, követelményt, tilalmat (pl. meghatározott jogi formában történő működés előírása, minimális vagy maximális díjszabás előírása, stb.).

A helyi önkormányzatok által szabályozott eljárások során alkalmazott korlátozásoknak egyértelműnek, diszkrimináció-mentesnek kell lenniük, és figyelemmel kell lenni a szükségesség és az arányosság követelményére is. (pl. A területi korlátozás irányulhat arra, hogy a település bizonyos, pontosan meghatározott területein a zajkibocsátással, rezgéskeltéssel járó szolgáltatások szigorúbb feltételek mellett nyújthatók.) Figyelembe kell továbbá venni, hogy a központi jogszabályokban lehetővé tett szolgáltatások nyújtását az önkormányzat rendelete nem lehetetleníti el az egész település területén, a korlátozások tehát nem vezethetnek arra, hogy valamely jogszerűen végezhető tevékenység a település területén ne legyen gyakorolható.

Vizsgálni kell továbbá azt is, hogy az önkormányzati rendeletek összhangban vannak-e az Alkotmánybíróság döntéseiben foglaltakkal. Ennek azért van nagy jelentősége, mert az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény szerint az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik – többek között – a jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálata, valamint a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megszüntetése is. Egyedül az Alkotmánybíróságnak van joga az Alkotmányt sértő önkormányzati rendeletet megsemmisíteni, illetve felhívni a helyi önkormányzatot arra – ha az jogszabályi felhatalmazásból származó jogalkotói feladatát elmulasztotta és ezzel alkotmányellenességet idézett elő -, hogy feladatát teljesítse. Különösen nagy jelentősége van ma az Alkotmánybíróság munkájának, amikor 2009. január 1-jével megszűnt a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése.

Az Alkotmánybíróság határozataiban számos olyan alapelvet fogalmaz meg, amelyek ismerete és alkalmazása a helyi jogalkotási feladatok ellátásánál nélkülözhetetlen. Az Alkotmánybíróság 77/2006. (XII. 20.) AB határozatában mutatott rá többek között arra, hogy nem felel meg továbbá a normavilágosság követelményének az olyan önkormányzati rendeleti szabályozás, amely szerint „a rendeletben foglaltak megsértése” szabálysértési bírság kiszabását vonja maga után. Az ilyen szabályozási mód - miután a norma címzettjei számára nem egyértelmű – sérti a jogbiztonság elvét.

Nem alkotható továbbá olyan önkormányzati szabálysértési tényállás, amely megegyezik a szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) kormányrendeletben már leszabályozott szabálysértési tényállás tartalmával.

Amikor a képviselő-testület mérlegelési jogkört telepít egyik szervére vagy a polgármesterre, különös figyelemmel kell lenni arra, hogy pontosan meghatározza a döntés legfontosabb eljárási szabályait, feltételeit (mely esetekben van pl. eltérési lehetőség), hogy a rendelet közvetve diszkriminációra, indokolatlan megkülönböztetésre ne adjon lehetőséget. Az átláthatóság biztosítása mellett e tekintetben is fontos továbbá az önkormányzati rendeletekben a fogalmak pontos meghatározása is.

Gyakran előfordul, hogy a rendeletben a képviselő-testület bizonyos tevékenység engedélyezését (pl. az ebek futtatására kijelölt terület fertőtlenítése) szakhatósági hozzájáruláshoz, engedélyhez köti. A szakhatóságok, mint államigazgatási szervek azonban csak az igazgatási jogkörükben adnak szakvéleményt/állásfoglalást, amely nem helyettesítheti a helyi önkormányzat szabályozási autonómiájába utalt feladatot. A szakhatóságok feladat- és hatáskörét az alapító/felügyeleti szerv határozza meg jogszabályban, az önkormányzat rendeletében államigazgatási szervre hatáskört nem telepíthet.

Az önkormányzati rendeletekben a jegyzői államigazgatási hatáskörök és az önkormányzati hatáskörök pontos, világos elkülönítése szintén fontos követelmény. Az Alkotmánybíróság is számos döntésében [pl. 37/2004. (X. 15.) AB határozat] rámutatott arra, hogy a jegyző államigazgatási hatáskörének korlátozása tilos. Nem lehet továbbá olyan tárgykörben a rendeletben szabályt alkotni, amely a jegyző hatáskörébe tartozik.

Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiség bérbeadásának és a bérbeadó hozzájárulásának a feltételeit az önkormányzati rendelet határozza meg; a helyiségbér mértékét az önkormányzati rendelet nem szabályozhatja. A vásárcsarnokokban levő helyiségek bérleti díja szabad áras szolgáltatásnak minősül, mértékének meghatározására a felek – az Alkotmány 9. §-ának (1) bekezdésébe foglalt piacgazdaság elemet jelentő, a Ptk. 200. §-ának (1) bekezdésében is kifejezett szerződési szabadságból eredő – szabad megállapodása az irányadó állapította meg az Alkotmánybíróság 67/2006. (XI. 29.) AB határozatában. Ennek megfelelően a piacon az árusítás feltételeként fizetendő díjak megállapítása nem a képviselő-testület, hanem az üzemeltető feladata.

A felülvizsgálatok során fontos szempont továbbá az önkormányzati rendeletek formai követelményeknek való megfeleltetése is.

KREÁTOR INFO

 

Legfrissebb hírek

További hírek >>

Ajánlott linkek


LRMI - Helyi Obszervatórium


Országos Főépítészi Kollégium
hirdetés

hirdetés

 

Országos Önkormányzati Érdekszövetségek

Magyar Önkormányzatok Szövetsége Magyar Faluszövetség Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége Megyei Jogú Városok Szövetsége Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége